RESPOSTES DEL JOC DE L'ARBRE:

2:53 Marta 0 Comments

Les respostes del joc de l'arbre són:
Imatges correctes: 1, 2 i 4.
Imatges incorrectes: 3 i 5.
Moltes gràcies per haver jugat!

0 comentaris:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...